Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych do DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 10.02.2014 r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/18/2013

Nazwa zadania: dostawy materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

zadanie nr 1 – dostawy materiałów opatrunkowych
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń 

zadanie nr 2 – dostawy drobnego sprzętu medycznego 
„BIALMED” Sp. Z o.o.
Ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska 

zadanie nr 3 – dostawy środków dezynfekcyjnych
Apteki Polskie Sp. Z o.o.
Ul. Nasielska 9 b
05-140 Serock

Nasza Apteka ul. Lubelska 3
24-320 Poniatowa

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów. 

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Zadanie nr

Cena brutto

Przyznana ilość pkt.

1

„TESORA” Marzena Paczyńska
Ul. Cieszyńska 367/201
43-300 Bielsko-Biała

3

30 629,97 zł

75,07

2

Farmedica Sp. z o.o.
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa

2

 34 292,34 zł

86,14

„DR VIST CHEMIE POLAND”
Jarosław Kołak Spółka Komandytowa
Ul. Marokańska 4H
03-977 Warszawa

3

28 782,00 zł

Oferta odrzucona

Art. 89 ust.1 pkt 6

4

„SYMED” S.C. Kocój Wojciech
Ul. Kosynierów 7
35-242 Rzeszów

1

19 874,16 zł

99,11 

2

31 195,52 zł

94,71 

5

Paul Hartman Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

1

21 001,39 zł

93,79

6

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toru

1

19 696,50 zł

100,00

7

„DEBIUT” S.C
Ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa

1

26 870,94 zł

 73,30

2

39 439,28 zł

Oferta odrzucona

Art. 89 ust.1 pkt 6

8

„SIS MED” Sp. z o.o.
Ul. Kolumny 226/1
93-613 Łódź

1

28 055,16 zł

70,21

2

35 842,99 zł

 90,35

9

„POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz

1

20 586,42 zł

95,68

2

30 483,72 zł

Oferta odrzucona

Art. 89 ust.1 pkt 6

10

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego
„ZARYS” Sp. Z o.o.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze

1

22 459,14 zł

87,70

2

32 757,22 zł

90,17

 

11

HENRY KRUSE Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 3 Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

3

25 883,84 zł

88,84

 

12

„BIALMED” Sp. Z o.o.
Ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska

2

29 538,10 zł

 100,00

3

26 399,52 zł

87,11

 

13

„ORTO-REHA SERVICE” Sp. Z o.o.
Ul. Wierzbica 20
05-140 Serock

3

30 589,92 zł

75,17

 

14

Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowe
„MEDI-SOFT” Iwona Mirońska
Ul. Nasielska 19 a
05-140 Serock

3

29 989,44 zł

76,68

 

15

Apteki Polskie Sp. Z o.o.
Ul. Nasielska 9 b
05-140 Serock
Nasza Apteka ul. Lubelska 3
24-320 Poniatowa

3

22 995,36 zł

100,00

2. Terminy podpisania umów.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faxem lub droga elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź 10 dni w przypadku przesłania pisemnego zawiadomienia .

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-02-11 10:52:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-02-11 11:05:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki