☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy jabłek, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, warzyw, warzyw i owoców, jaj do DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/1/ 516/2014

Góra Kalwaria dnia 26.02.2014 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/1/2014

Nazwa zadania:  dostawy jabłek, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, warzyw, warzyw i owoców, jaj do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii    ul. Szpitalna 1

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

zadanie nr 1 – dostawy jabłek
„CYTRUS”
Gospodarstwo Ogrodniczo- Sadownicze
Janusz Pawlak
Ul. Millenium 90
05-503 Głosków 

zadanie nr 2 – dostawy ogórków i kapusty kwaszonej
Iwona Andrzej Odolińscy
Ciszyca 14 A
05-520 Konstancin- Jeziorna 

zadanie nr 3 – dostawy ziemniaków jadalnych
„CYTRUS”
Gospodarstwo Ogrodniczo- Sadownicze
Janusz Pawlak
Ul. Millenium 90
05-503 Głosków

zadanie nr 4 – dostawy warzyw
Iwona Andrzej Odolińscy
Ciszyca 14 A
05-520 Konstancin- Jeziorna 

zadanie nr 5 – dostawy warzyw i owoców
„CYTRUS”
Gospodarstwo Ogrodniczo- Sadownicze
Janusz Pawlak
Ul. Millenium 90
05-503 Głosków 

zadanie nr 6 – dostawy jaj
KARDROB
Magdalena Fijałkowska
Karolina 51
05-530 Góra Kalwaria 

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

Numer oferty

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Ilośc pkt.

1

P.P.H.U BIELIŃSKI
Waldemar Bieliński
Ul. Towarowa 14/45
10-416 Olsztyn

Zadanie nr 6

30 030,00 zł

92,31

2

P.P.H.U. „SAUERKRAUT”
W. Kotschmarów
Ul. Łódzka 141
62-800 Kalisz

Zadanie nr 2

27 551,54 zł

67,16

3

INVEST MICHEL
Mariola Michelis, Marek Michelis Sp.J.
Kobierne 44 A
05-311 Dębe Wielkie

Zadanie nr 6

31 900,00 zł

86,90

 

4

Gospodarstwo Sadowniczo- Warzywne
G.K. Dębscy
Ul. Piaseczyńska 57
05-555 Józefowice

Zadanie nr 1

26 948,20 zł

87,32

5

FERMA „OLDAR”
Aleksandra Dębska
Sokołów ul. Sokołowska 16
05-806 Komorów

 Zadanie nr 6

28 875,00 zł

96,00

6

KARDROB
Magdalena Fijałkowska
Karolina 51
05-530 Góra Kalwaria

Zadanie nr 6

27 720, 00 zł

100,00

7

GOSPODARSTWO ROLNE
Jacek Tomaszek
Przewóz 46
08-480 Maciejowice

Zadanie nr 3

54 450,00 zł

Oferta odrzucona Art. 89 ust.1 pkt 6

Zadanie nr 4

36 463,05 zł

Oferta odrzucona Art. 89 ust.1 pkt 6

8

„CYTRUS”
Gospodarstwo Ogrodniczo- Sadownicze
Janusz Pawlak
Ul. Millenium 90
05-503 Głosków

 Zadanie nr 1

23 531,03 zł

100,00

 Zadanie nr 2

20 925,21 zł

 88,43

 Zadanie nr 3

54 560,00 zł

 100,00

Zadanie nr 4

35 862,81 zł

84,43

Zadanie nr 5

122 937,42 zł

100,00

 

9

 „ROBS” Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 98, Bronisze
05-850 Ożarów Mazowiecki

 Zadanie nr 1

29 918,02 zł

 78,65

 Zadanie nr3

57 128,32 zł

 95,50

 Zadanie nr 4

38 924,27

77,79

 Zadanie nr 5

132 939,97

92,48

10

 

HURTOWNIA „BB”

Bożena Bąk

Ul. Grójecka 1

05-530 Góra Kalwaria

 Zadanie nr 1

28 837,73 zł

81,60

 Zadanie nr 6

34 650,00 zł

83,33

 

11

Iwona Andrzej Odolińscy
Ciszyca 14 A
05-520 Konstancin- Jeziorna

 Zadanie nr 2

18 504,00 zł

 100,00

 Zadanie nr4

30 278,30 zł

100,00

12 

Gospodarstwo Rolne
Sławomir Jakubaszek
Mroków 32
08-455 Trojanów

Zadanie nr 3

57 570,00 zł

Wykonawca wykluczony Art. 24 ust. 2 pkt.4

2. Terminy podpisania umów.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faxem lub droga elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź 10 dni w przypadku przesłania pisemnego zawiadomienia .

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-02-28 12:21:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-02-28 12:37:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467