Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 28.03.2014r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę


Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę   na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
- nieruchomość stanowiąca wg ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 27/4 z obrębu Kępa Oborska gm. Konstancin-Jeziorna.
- część nieruchomości stanowiąca wg ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 29/21 z obrębu 9-02 m. Góra Kalwaria.
- nieruchomość stanowiąca wg ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 25 z obrębu 27 m. Piaseczno.
W/w działki zostały opisane szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 28.03.2014 r. do 18.04.2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-03-28 15:29:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-03-28 15:47:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki