Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dostawy leków dla mieszkańców DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/2/1239/2014
Góra Kalwaria dnia 07.04.2014r.
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/2/2014.
Nazwa zadania: dostawy leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania faktyczne i prawne:
Art.93 ust.1 pkt. 5 Pzp - zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
 
Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-04-08 15:02:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-04-08 15:05:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki