Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jeżewice

OGŁOSZENIE

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 18.04.2014r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

 

         Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

 

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży część niezabudowanej  nieruchomości stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 56/3, położoną w miejscowości Jeżewice, gm. Tarczyn, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

II.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

III.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 18.04.2014r. do 09.05.2014r.


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - do pobrania

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-04-18 12:20:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-04-18 12:25:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki