Informacja - sprzedaż zabudowanej działki Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 17

W dniu 09.05.2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 o godz. 10.00, Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Starosty Piaseczyńskiego Nr 13/OOK/2014 z dnia 30.04.2014r., przeprowadziła trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 47/8 z obrębu 03-21 o pow. 0,2659 ha, uregulowanej w KW Nr WA1I/00007838/2.
Z uwagi na brak uczestników postępowania, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-05-13 11:58:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-05-13 11:58:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki