Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie

Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 06.06.2014r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 518), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców działki ew. nr nr:

1/152, 33/19, 33/30,1/182, 33/41, 1/184, 33/46, 1/81, 1/26, 1/133, 1/8, 1/24, 33/25, 1/141, 1/23, 1/136, 1/63, 1/149, 1/143, 1/28, 1/137, 1/193, 1/130, 33/8, 1/98, 1/105, 1/94, 1/61, 1/113, 1/46, 1/56, 1/121, 1/84, 1/59, 33/48, 1/115, 1/35, 1/200, 1/73, 1/135, 1/77, 1/72, 1/44, 1/32, 1/140, 1/47, 1/38, 1/39, 33/9, 33/23, 1/127, 1/107, 1/144, 1/171, 33/6, 33/16, 1/129, 1/3, 1/64, 1/83, 1/151, 1/97, 1/76, 1/60, 1/192, 1/57, 1/89, 1/25, 1/118, 1/75, 1/138, 1/197, 33/49, 1/185, 1/7, 33/18, 1/9, 1/15, 1/29, 1/91, 1/148, 1/69, 1/147, 1/62, 1/142, 1/51, 1/103, 1/104, 1/150, 1/13, 1/74, 1/96, 1/40, 1/49, 1/209, 1/211, 33/38, 1/181, 1/201, 1/203, 1/199, 33/35, 1/206, 1/6, 1/82, 1/12, 1/191, 1/210, 1/116, 1/100, 1/175, 33/21, 1/95, 1/109, 33/13, 33/10, 1/172, 1/195, 33/37, 33/40, 1/180, 33/34, 1/126, 1/67, 1/119, 1/50, 1/87, 1/117, 1/27, 1/88, 1/10, 1/122, 1/41, 1/132, 1/131, 33/33, 1/102, 1/190, 1/139, 1/146, 1/34, 1/16, 1/17, 1/54, 1/71, 1/21, 33/42, 1/177, 33/26, 1/45, 33/43, 1/2, 1/70, 1/18, 33/12, 1/123, 1/53, 1/36, 1/79, 1/80, 1/112, 1/4, 1/93, 1/92, 1/101, 1/48, 33/15, 1/108, 1/20, 1/37, 1/125, 1/128, 1/124, 1/153, 33/27, 33/28, 33/31, 1/178, 33/29, 1/30, 1/42, 1/99, 1/31, 1/19, 1/43, 33/22, 1/207, 1/213, 33/7, 1/186, 1/208, 33/14, 1/173, 33/20, 1/86, 1/85, 33/44, 1/194, 1/58, 1/114, 1/90, 1/111, 1/110, 1/11, 1/179, 33/32, 1/196, 1/183, 33/45, 1/198, 1/212, 1/106, 1/22, 1/68, 1/145, 1/156, 1/157, 1/158, 1/204, 33/4, 33/5, 33/11, 1/155,1/202, 1/5, 1/33, 1/52, 1/65, 1/66, 1/78, 1/134, 1/159, 1/160, 1/161, 1/163, 1/164,1/214, 33/3, 1/188 z obrębu Linin II oraz Aleksandrów gm. Góra Kalwaria

W/w działki zostały opisane szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 09.06.2014r. do 30.06.2014r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania  w dzierżawę

 

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-06-09 15:58:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-06-09 16:03:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki