Informacja o zmianie decyzji zamawiającego z dnia 11.06.2014r. w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym na Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych, piachu kopalnianego i pospółki - zadanie I: tłuczeń, kliniec.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki