Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości z obrębu Aleksandrów i Linin II gm. Góra Kalwaria przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 26.06.2014r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 518), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:
- niezabudowane działki ew.: nr 33/24 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria i nr 1/176 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria, o łącznej pow. 0,0763 ha.
- niezabudowana działka nr 33/47 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0537 ha.

W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia.

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 26.06.2014r. do 17.07.2014r.

Termin składania ofert upływa 31.07.2014r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - do pobrania

Wytworzył:
Monika Rokicińska-Karaś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-06-26 10:37:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-06-26 10:47:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki