Wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na: Wykonanie inwentaryzacji osnowy wysokościowej, wykonanie projektu technicznego założenia /uzupełnienia/ osnowy wysokościowej III klasy dla miasta i gminy Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim oraz realizacja projektu w terenie - zamówienie uzupełniające dotyczy gminy Konstancin ? Jeziorna obszar wiejski

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki