Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Gminie Piaseczno

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 08.07.2014 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia Gminie Piaseczno

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 518), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Piaseczno część  działki ew. nr  8/7 z obrębu 27 m. Piaseczno.
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 08.07.2014r. do 29.07.2014r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Gminy Piaseczno

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-07-08 11:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-07-08 11:53:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki