Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piaseczno, ul. Mazurska, ul. Żeromskiego

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 15.07.2014 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży niezabudowana  nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 13 oraz nr 16,  z obrębu 44 m. Piaseczno, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

III.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 15.07.2014 r. do 05.08.2014 r.


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-07-15 15:34:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-07-15 15:43:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki