Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - część działki nr ew. 7/11 z obrębu 27 m. Piaseczno

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 08.08.2014r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 518), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do wydzierżawienia część działki nr ew. 7/11 z obrębu 27 m. Piaseczno.
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 08.08.2014r. do 29.08.2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-08 15:01:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-08-08 15:08:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki