Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka ewidencyjna nr 1/120 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 12.08.2014 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 518), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka ewidencyjna nr 1/120 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria.
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 12.08.2014 r. do 02.09.2014 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-12 11:58:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-08-12 12:19:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki