Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy ryb i przetworów rybnych do DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/4/2650/2014

Góra Kalwaria dnia 13.08.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/4/2014

Nazwa zadania: dostawy ryb i przetworów rybnych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

HURT I DETAL
Art. Spożywczo-Rolne
Anna Siekierko
Ul. Szpitalna 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca korzystną cenę.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Przyznana ilość pkt.

 

1

HURT I DETAL

Art. Spożywczo- Rolne

Anna Siekierko

Ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

 

 

24635,10 zł

 

 

100

 

2

IMPERIAL- KOŁOBRZEG

A. Łuczka, Zb. Łuczka Spółka jawna

Ul. Albatrosa 11

78-100 Kołobrzeg

 

 

34 101,07 zł

 

 

72,24

 

3

MARYWILSKA Sp.z o.o.

Ul. Marywilska 26 lok. 1

03-228 Warszawa

Oddział: ul. Bandurskiego 90

05-260 Marki

 

 

28 294,67 zł

 

 

87,07

2. Terminy podpisania umów.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faxem lub droga elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź 10 dni w przypadku przesłania pisemnego zawiadomienia.

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-14 13:48:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-08-14 13:59:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki