Informacja komisji przetargowej - sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jeżewicach przy ul. Wspólnej

INFORMACJA

W dniu 04.09.2014r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 o godz. 10.00, Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Starosty Piaseczyńskiego Nr 25/OOK/2014 z dnia 03.09.2014 r., przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jeżewicach przy ul. Wspólnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr ew. 56/3 z obrębu Jeżewice gm. Tarczyn.

Z uwagi na brak uczestników postępowania, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-09-08 15:50:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-09-08 15:51:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki