Udzielanie i rozliczanie dotacji oraz zakres i tryb kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych

Uchwała nr XLVIII/5/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Dotacja za tzw. efekt kształcenia w roku 2021

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 2021 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Powiat Piaseczyński osoby prawne

Uchwała Nr XLVI/7/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Piaseczyńskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/7/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/7/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/7/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/7/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/7/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/7/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Wytworzył:
Magdalena Boniecka-Duchna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-09-23 13:02:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2022-05-06 11:14:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki