Informacja - wynik przetargu na zbycie z zasobu Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej przy ul. 3-go Maja w Górze Kalwarii

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 20 października 2014r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na zbycie z zasobu Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej  przy ul. 3-go Maja w Górze Kalwarii, stanowiącej działki ew. nr 21 i nr 22/5 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria,  KW Nr WA1I/00009180/8,

Działając na podstawie § 12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że:
w dniu 10.10.2014r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 Komisja Przetargowa przeprowadziła II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  przy ul. 3-go Maja w Górze Kalwarii, stanowiącej zabudowaną działkę ew. nr 21 i niezabudowana działkę ew. nr 22/5 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria  KW Nr WA1I/00009180/8.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu trzech  uczestników którzy,  w wyznaczonym terminie wpłacili wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu.

Cena wywoławcza:
- działki ew. nr 21 została ustalona na kwotę  200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł)
- działki ew. nr 22/5 została ustalona na kwotę  150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł)+VAT

W wyniku kolejnych  postąpień, osiągnięto kwoty w wysokości:
- 270 000,00 zł dla działki ew. nr 21
- 202 500,00 zł + VAT dla działki ew. nr 22/5

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Mariusz Kożuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WELDPLAST CENTER Mariusz Kożuchowski”.

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-10-20 14:37:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-10-20 15:15:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki