Informacja o wyniku przetargów - niezabudowane działki Skarbu Państwa położone w Piasecznie przy ul. Mazurskiej i ul. Żeromskiego

INFORMACJA 

W dniu 30.10.2014r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Starosty Piaseczyńskiego Nr 31/OOK/2014 z dnia 28.10.2014r., przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy ul. Mazurskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 16 z obrębu 44 m. Piaseczno oraz przy ul. Żeromskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 13 z obrębu 44 m. Piaseczno, uregulowanych  w KW Nr WA1I/00023663/2.

Z uwagi na brak uczestników postępowania, przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-11-03 13:00:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-11-03 13:16:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki