Informacja Starosty Piaseczyńskiego - wynik przetargu na zbycie nieruchomości położonej w m. Obory, gm. Konstancin

INFORMACJA
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Obory gm.Konstancin – Jeziorna,  stanowiącej zabudowaną działkę ew. nr 23 o pow. 1,87ha
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) Starosta Piaseczyński informuje, że:
 
w dniu 03.12.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 Komisja Przetargowa przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa,  stanowiącej działkę ew. nr 23 z obrębu Obory gm. Konstancin – Jeziorna o pow. 1,87ha, KW Nr WA1I/00004672/9. 
Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu pięciu  uczestników którzy,  w wyznaczonym terminie wpłacili wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu. Przedstawiciele jednego z uczestników nie stawili się i nie brali udziału w przetargu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę  400 000 zł (czterysta tysięcy zł). 
W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 404 000 zł (czterysta cztery tysiące zł).
 
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została spółka pod nazwą: 
L MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą: 02-674 Warszawa ul. Marynarska 11.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-12-12 13:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-12-12 13:56:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki