Informacja - wynik przetargu na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej działki położonej w m. Konstancin-Jeziorna przy ul. Uzdrowiskowej 17

INFORMACJA
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
 
z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na zbycie z zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej działki ew. nr 27 z obrębu 03-21 położonej w miejscowości Konstancin–Jeziorna przy ul. Uzdrowiskowej 17
 
Działając na podstawie § 12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) Starosta Piaseczyński informuje, że:
 
w dniu 12.01.2015r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 Komisja Przetargowa przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części  zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa,  stanowiącej działkę ew. nr 27 z obrębu 03-21 m. Konstancin–Jeziorna o pow. 0,3167ha,  KW Nr WA1I/00017012/9. 
Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu jednego uczestnika, który  w wyznaczonym terminie wpłacił wadium, co było warunkiem koniecznym
dopuszczenia do udziału w przetargu. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 1 800 000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy zł). 
W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 1 818 000,00zł (jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy zł).
 
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Maciej Stanisław Majewski.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-01-20 12:33:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-01-20 12:35:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki