Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka ew. nr 27/4 z obr. Kępa Oborska gm. Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 05.02.2015 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r, poz. 518), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy: nieruchomość stanowiąca wg ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 27/4 z obrębu Kępa Oborska gm. Konstancin-Jeziorna.
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 05.02.2015 r. do 26.02.2015 r.
 
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-02-04 14:05:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-02-04 14:40:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki