Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Obr. Aleksandrów, Linin II, gm. Góra Kalwaria

Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 04.03.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r,  poz. 518), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:
 
- niezabudowane działki  ew.: nr 33/17  z  obrębu  Aleksandrów  gm. Góra Kalwaria i  nr 1/174 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria, o łącznej pow. 0,0767 ha. 
- niezabudowana działka ew. nr 1/15 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0644ha.
- niezabudowana działka ew. nr 1/212 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0895ha.
- niezabudowana działka ew. nr 1/14 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0676ha.
 
W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 04.03.2015 r. do 25.03.2015 r.

Termin składania ofert upływa 03.04.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wytworzył:
Monika Rokicińska-Karaś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-03-04 14:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-03-04 14:36:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki