Wydanie zaświadczenia (GITD) do licencji wspólnotowej

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2201.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia (GITD) do licencji wspólnotowej (DOCX, 32 KB)

upoważnienie do wykonania czynności (DOCX, 20 KB)

Opłaty

Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł należy dokonać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul . Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82, 736 48 83

Przyjęcia interesantów
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.50

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie licencji ma formę decyzji administracyjnej.
O terminie odbioru licencji Wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wytworzył:
Małgorzata Borkowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-03-11 09:29:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-27 09:02:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki