☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 30.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia (GITD) do licencji wspólnotowej

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 988 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia (GITD) do licencji wspólnotowej (DOCX, 32 KB)

upoważnienie do wykonania czynności (DOCX, 20 KB)

Opłaty

Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł należy dokonać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul . Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82, 736 48 83

Przyjęcia interesantów
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Termin załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposób załatwienia

Wydanie licencji ma formę decyzji administracyjnej.
O terminie odbioru licencji Wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wytworzył:
Małgorzata Borkowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-03-11 09:29:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-12-01 13:03:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357