Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z 12.03.2015 r. w postępowaniu przetargowym na "Wykonanie instalacji wentylacji pożarowej i elektrycznej w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła metodą podwyższania ciśnienia dla pionowej drogi ewakuacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku sali gimnastycznej przy ZSZ w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9a"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki