Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.03.2015 r. dot. postępowania przetargowego pn.: "Wykonanie instalacji wentylacji pożarowej i elektrycznej w zakresie kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła metodą podwyższania ciśnienia dla pionowej drogi ewakuacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku sali gimnastycznej przy ZSZ w Górze Kalwarii ul. Dominikańska 9a"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki