Informacja Starosty Piaseczyńskiego - wynik przetargu na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa

INFORMACJA

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 02 kwietnia 2015r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa

 

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) Starosta Piaseczyński informuje, że:

w dniu 24.03.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku przy ul. Zimowej 15 w Nowej Iwicznej gm. Lesznowola o pow. użytkowej 52 m2, WA5M/00325147/8 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem nr 38 w piwnicy oraz stanowiskiem postojowym nr 34 jak również przynależnym do tegoż lokalu udziałem wynoszącym 6619/671068 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 364, 365, 367 położone w obrębie Nowa Iwiczna gm. Lesznowola WA5M/00320949/5, oraz udziałem wynoszącym 1/251 części w działkach stanowiących drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów  nr nr 363, 366, 370, 371, 381 położonych w obrębie Nowa Iwiczna gm. Lesznowola  WA5M/00320950/5.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu dwóch uczestników, którzy  w wyznaczonym terminie wpłacili wadium, co było warunkiem koniecznym
dopuszczenia do udziału w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy zł).

W wyniku zaoferowanych postąpień, osiągnięto kwotę w wysokości 242.200,00 (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście zł).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Rafał Konarski.

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-04-02 14:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-04-02 14:37:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki