Ogłoszenie - nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynku na niej zlokalizowanego, Piaseczno, ul. Ludowa

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 22.04.2015 r.
 
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, 
wraz z przeniesieniem własności budynku na niej zlokalizowanego
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 518), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania w użytkowanie wieczyste  nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej WA5M/00247744/2, stanowiąca działkę ew. nr 25/1 i nr 25/2 z obrębu 17 m. Piaseczno (z równoczesnym przeniesieniem własności budynku na niej zlokalizowanego). 
Oddanie w użytkowanie wieczyste działki ew. nr 25/1 nastąpi zgodnie z art. 204  ustawy o gospodarce nieruchomościami, z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste działki ew. nr 25/2, które nastąpi na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy.
 
W/w nieruchomość została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 22.04.2015r. do 13.05.2015r.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-04-24 08:43:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-04-24 08:52:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki