Informacja - wynik szóstego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 17

INFORMACJA
 
W dniu 27.04.2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 o godz. 1000, Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Starosty Piaseczyńskiego Nr 49/OOK/2015 z dnia 22.04.2015r., przeprowadziła szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 47/8 z obrębu 03-21 o pow. 0,2659 ha, uregulowanej w KW Nr WA1I/00007838/2.

Z uwagi na brak uczestników postępowania, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-04-28 10:52:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-04-28 10:53:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki