Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości z obr. Linin, Aleksandrów - gm. Góra Kalwaria, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie

Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 21.05.2015r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 518), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

- niezabudowane działki ew.: nr 33/17 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria i nr 1/174 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria, o łącznej pow. 0,0767 ha
- niezabudowana działka ew. nr 1/212 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0895 ha
- niezabudowana działka ew. nr 1/26 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,1038 ha
- niezabudowana działka ew. nr 33/4 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0581 ha
- niezabudowana działka ew. nr 33/5 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0609 ha

W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 22.05.2015 r. do 12.06.2015 r.

Termin składania ofert upływa 26.06.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-05-22 13:21:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-05-22 13:39:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki