☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 28.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Dostępność

Dostępność cyfrowa strony internetowej (aplikacji mobilnej) polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Dążymy do tego, by serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełniał wymagania zawarte w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Szczegółowe informacje dotyczące

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,

 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.

 • Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

  • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

  • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.

 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Ustawy.

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej istnieje od 12.10.2006 r. Nowe treści są publikowane codziennie.
Data ostatnich modyfikacji serwisu istotnych z punktu widzenia dostępności cyfrowej: 28.09.2020 r. (wersja 2.11.2 WCAG 2.1 AA)

Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
email: starostwo@piaseczno.pl
centrala: tel. 22 757 20 51, 757 20 60
fax 22 737 11 58
-----------------------------------------------
Koordynator do spraw dostępności - Sylwia Wolny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Piasecznie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności – Sylwia Wolny – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 46
email: s.wolny@piaseczno.pl

Plan działania koordynatora na lata 2020-2021 - do pobrania tutaj >>>

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - do pobrania tutaj >>>

-----------------------------------------------

Rzecznik Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl

-----------------------------------------------

Informacja o dostępności budynków Starostwa

Starostwo Powiatowe przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie znajduje się przy ulicy Chyliczkowskiej 14. Do budynku można dojść ulicą Chyliczkowską (od strony centrum miasta i od strony skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) oraz alejkami od strony Parku Miejskiego. Trzykondygnacyjny, jasny budynek widoczny jest z daleka.

W okolice starostwa można dojechać następującymi autobusami: 724, 727, L-2, L-5, L12, L13, L17, L19, L32, L 52 (przystanek „Urząd Miasta”, pętla autobusowa przy ul. Sierakowskiego) oraz 710, 724, L23, L24, L25, L32, L39, L52 (przystanek „Chyliczkowska-Technikum”).

W budynku starostwa wprowadzono szereg udogodnień dla niepełnosprawnych:

 • wejście dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • na parkingu przed budynkiem starostwa wyznaczono dwie „koperty” – miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się w korytarzu, zaraz po prawej stronie za wejściem. Pomieszczenie wyposażone jest w poręcze,
 • do sali obsługi interesantów prowadzi specjalny, dogodny zjazd dla wózków inwalidzkich. Jeżeli jest taka potrzeba, pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów (Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa, Terenowy Punkt Paszportowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarowania Mieniem, Wydział Ochrony Środowiska) wyjdą zza stanowiska do interesanta. Pracowników pozostałych wydziałów można wezwać na salę przez Kancelarię,
 • przy drzwiach wejściowych, po lewej stronie zamontowano dzwonek przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, za pomocą którego można wezwać pracownika starostwa.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie można wejść z psem asystującym.

Wydział Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Czajewicza. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale dostępna jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia Wydziału Geodezji i Katastru przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie

Filia znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca postojowe znajdują się w odległości około 50 m od budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe. W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wyróżnia się dla interesantów strefę nr 1 – ogólnodostępną, dostęp do niej jest nieograniczony i objęty monitoringiem wizyjnym. Dostęp do strefy nr 2 jest możliwy dla osób upoważnionych i interesantów wprowadzanych przez osoby upoważnione, a środkiem zabezpieczającym są karty dostępu i monitoring wizyjny.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości 55 metrów od wejścia północnego, przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim. Dodatkowo w odległości 125 metrów na pobliskim parkingu ogólnodostępnym znajdują się dwa miejsca parkingowe oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie

Do budynku prowadzą 2 wejścia: jedno od ul. Czajewicza, drugie od tyłu, od strony parkingu, przy ul. Nadarzyńskiej. Również od tej strony istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku jest winda. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toaleta zlokalizowana na parterze budynku - przy Dziale Rejestracji Pojazdów - jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale dostępna jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie

Filia znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Miejsca postojowe znajdują się w odległości około 50 m od budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe. W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wyróżnia się dla interesantów strefę nr 1 – ogólnodostępną, dostęp do niej jest nieograniczony i objęty monitoringiem wizyjnym. Dostęp do strefy nr 2 jest możliwy dla osób upoważnionych i interesantów wprowadzanych przez osoby upoważnione, a środkiem zabezpieczającym są karty dostępu i monitoring wizyjny.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości 55 metrów od wejścia północnego, przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim. Dodatkowo w odległości 125 metrów na pobliskim parkingu ogólnodostępnym znajdują się dwa miejsca parkingowe oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

Wydział Komunikacji i Transportu – Delegatura w Górze Kalwarii przy ul. 3 Maja 10 (Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – parter)

Do budynku prowadzi 1 wejście. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd). W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wydział Komunikacji i Transportu – Delegatura w Lesznowoli przy ul. Gminnej 60

Do budynku prowadzi 1 wejście. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd). W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Filia Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Górze Kalwaria przy ul. 3 Maja 10 (Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – parter)

Do budynku prowadzi 1 wejście. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (zainstalowano przycisk wzywający osobę, której zadaniem jest pomóc niepełnosprawnemu). 

W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności dla osób głuchych

Starostwo Powiatowe w Piasecznie oferuje  usługę wideotłumacza dla osób głuchych. Można z niej skorzystać podczas wizyty w budynkach Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, w Wydziale Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20 i w Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Czajewicza 2/4.

W przypadku wizyty w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 nie trzeba się specjalnie umawiać. Po wejściu do budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie należy kierować się do sali obsługi i przy stanowisku „Kancelaria” poinformować pracownika o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Można to zrobić na przykład poprzez kartkę z napisem „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Pracownik Kancelarii w parę minut zorganizuje taką możliwość. Starostwo Powiatowe mieszczące się przy ul. Chyliczkowskiej jest czynne w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00.

Aby skorzystać z usługi wideotłumacza w Wydziale Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20 i w Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Czajewicza 2/4, należy umawiać się z jednodniowym wyprzedzeniem:

W Wydziale Komunikacji i Transportu należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej a.konarska@piaseczno.pl lub poprzez SMS 519327988. Wydział czynny jest w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, wtorek, środę, czwartek od 8:00 do 15:50, w piątek od 8:00 do 14:50.

W Wydziale Geodezji i Katastru należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@piaseczno.pl. Wydział czynny jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Podczas wizyty w umówionym terminie należy udać się do punktu oznaczonego odpowiednią naklejką, który znajduje się niedaleko wejścia do budynku.

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-06-30 09:57:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-10-27 10:40:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27081941