Deklaracja dostępności

Dostępność

Dostępność cyfrowa strony internetowej (aplikacji mobilnej) polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Dążymy do tego, by serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełniał wymagania zawarte w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie są napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,

 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.

 • Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/

  • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

  • W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.

 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Ustawy.

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej istnieje od 12.10.2006 r. Nowe treści są publikowane codziennie.
Data ostatnich modyfikacji serwisu istotnych z punktu widzenia dostępności cyfrowej: 21.03.2023 r. (Wersja 3.0.32 WCAG 2.1 AA)

Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
email: starostwo@piaseczno.pl
centrala: tel. 22 756 62 54
fax 22 737 11 58

Telefon komórkowy przeznaczony do kontaktu ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie dla osób ze szczególnymi potrzebami 797 047 560 (dostępny w dniach i godzinach pracy urzędu).
-----------------------------------------------
Koordynator do spraw dostępności - Sylwia Wolny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Piasecznie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności – Sylwia Wolny – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 w. 246
email: s.wolny@piaseczno.pl

Plan działania koordynatora na lata 2020-2021 - do pobrania tutaj >>>

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - do pobrania tutaj >>>

-----------------------------------------------

Rzecznik Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl

-----------------------------------------------

Informacja o dostępności budynków Starostwa

Starostwo Powiatowe przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie znajduje się przy ulicy Chyliczkowskiej 14. Do budynku można dojść ulicą Chyliczkowską (od strony centrum miasta i od strony skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) oraz alejkami od strony Parku Miejskiego. Trzykondygnacyjny, jasny budynek widoczny jest z daleka.

W okolice starostwa można dojechać następującymi autobusami: 724, 727, L-2, L-5, L12, L13, L17, L19, L32, L 52 (przystanek „Urząd Miasta”, pętla autobusowa przy ul. Sierakowskiego) oraz 710, 724, L23, L24, L25, L32, L39, L52 (przystanek „Chyliczkowska-Technikum”).

W budynku starostwa wprowadzono szereg udogodnień dla niepełnosprawnych:

 • wejście dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach.
 • na parkingu przed budynkiem starostwa wyznaczono dwie „koperty” – miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się w korytarzu, zaraz po prawej stronie za wejściem. Pomieszczenie wyposażone jest w poręcze,
 • do sali obsługi interesantów prowadzi specjalny, dogodny zjazd dla wózków. Jeżeli jest taka potrzeba, pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów (Wydział Architektoniczno-Budowlany, Terenowy Punkt Paszportowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Gospodarowania Mieniem, Wydział Ochrony Środowiska) wyjdą zza stanowiska do interesanta. Pracowników pozostałych wydziałów można wezwać na salę przez Kancelarię,
 • przy drzwiach wejściowych, po lewej stronie zamontowano dzwonek przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, za pomocą którego można wezwać pracownika starostwa,
 • znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT. System pomaga zlokalizować urząd i zorientować się w przestrzeni dzięki wgranemu opisowi rozkładu pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie można wejść z psem asystującym.

Wydział Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Czajewicza. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale dostępna jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia Wydziału Geodezji i Katastru przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie

Filia znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Miejsca postojowe znajdują się w odległości około 50 m od budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe. W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wyróżnia się dla interesantów strefę nr 1 – ogólnodostępną, dostęp do niej jest nieograniczony i objęty monitoringiem wizyjnym. Dostęp do strefy nr 2 jest możliwy dla osób upoważnionych i interesantów wprowadzanych przez osoby upoważnione, a środkiem zabezpieczającym są karty dostępu i monitoring wizyjny.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości 55 metrów od wejścia północnego, przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim. Dodatkowo w odległości 125 metrów na pobliskim parkingu ogólnodostępnym znajdują się dwa miejsca parkingowe oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie

Do budynku prowadzą 2 wejścia: jedno od ul. Czajewicza, drugie od tyłu, od strony parkingu, przy ul. Nadarzyńskiej. Również od tej strony istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest winda. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toaleta zlokalizowana na parterze budynku - przy Dziale Rejestracji Pojazdów - jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale dostępna jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie

Filia znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. 

Miejsca postojowe znajdują się w odległości około 50 m od budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, wejście główne do budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe. W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wyróżnia się dla interesantów strefę nr 1 – ogólnodostępną, dostęp do niej jest nieograniczony i objęty monitoringiem wizyjnym. Dostęp do strefy nr 2 jest możliwy dla osób upoważnionych i interesantów wprowadzanych przez osoby upoważnione, a środkiem zabezpieczającym są karty dostępu i monitoring wizyjny.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości 55 metrów od wejścia północnego, przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim. Dodatkowo w odległości 125 metrów na pobliskim parkingu ogólnodostępnym znajdują się dwa miejsca parkingowe oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.

Wydział Komunikacji i Transportu – Delegatura w Górze Kalwarii przy ul. 3 Maja 10 (Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – parter)

Do budynku prowadzi 1 wejście. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach (podjazd). W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wydział Komunikacji i Transportu – Delegatura w Lesznowoli przy ul. Gminnej 60

Do budynku prowadzi 1 wejście. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach (podjazd). W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Filia Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Górze Kalwarii przy ul. 3 Maja 10 (Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – parter)

Do budynku prowadzi 1 wejście. Istnieje możliwość wstępu dla osób poruszających się na wózkach (zainstalowano przycisk wzywający osobę, której zadaniem jest pomóc niepełnosprawnemu). 

W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W wydziale nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności dla osób głuchych

Starostwo Powiatowe w Piasecznie oferuje  usługę wideotłumacza dla osób głuchych. Można z niej skorzystać podczas wizyty w budynkach Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, w Wydziale Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20 i w Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Czajewicza 2/4.

W przypadku wizyty w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 nie trzeba się specjalnie umawiać. Po wejściu do budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie należy kierować się do sali obsługi i przy stanowisku „Kancelaria” poinformować pracownika o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Można to zrobić na przykład poprzez kartkę z napisem „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Pracownik Kancelarii w parę minut zorganizuje taką możliwość. Starostwo Powiatowe mieszczące się przy ul. Chyliczkowskiej jest czynne w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00.

Wydział Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie
W wydziale można skorzystać z wideotłumacza. Aby skorzystać z usługi należy umówić się z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@piaseczno.pl lub poprzez SMS 797 047 560.

Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie
W wydziale można skorzystać z wideotłumacza. Aby skorzystać z usługi należy umówić się z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej rejestracja@piaseczno.pl lub poprzez SMS 519 327 988.

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa przy ul. Elektronicznej 4 w Piasecznie
W wydziale można skorzystać z wideotłumacza. Aby skorzystać z usługi należy umówić się z jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej starostwo@piaseczno.pl lub poprzez SMS 797 047 560.

Podczas wizyty w umówionym terminie należy udać się do punktu oznaczonego odpowiednią naklejką, który znajduje się niedaleko wejścia do budynku.

Informacja o procedurze skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-06-30 09:58:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2023-03-21 10:48:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki