Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - kotłownia w Górze Kalwarii

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 03.07.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r,  poz. 782), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona zostały do oddania w najem:
zabudowana działka  ew.: nr 38/6 z obrębu 1-02 gm. Góra Kalwaria o pow. 0.0056 ha. 
 
W/w działka została opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 06.07.2015 r. do 27.07.2015 r.
 
Termin składania ofert upływa 31.07.2015 r.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-07-06 15:04:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-07-06 15:09:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki