Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.07.2015r. w postępowaniu przetargowym pn.:"Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania dróg".

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki