Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działka ew. nr 7/5 z obrębu 6-01 m. Góra Kalwaria

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  09.07.2015 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 782),  Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania w dzierżawę część nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej WA5M/00258319/4, stanowiąca:
działkę ew. nr 7/5 z obrębu 6-01 m. Góra Kalwaria zabudowaną obiektami garażowymi
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od  09.07.2015 r. do 30.07.2015 r.
 
Termin składania ofert upływa 14.08.2015 r.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-07-09 14:28:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-07-09 14:38:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki