Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz. 1/212, 1/26 z obr. Linin II, dz. 2/3, 3 z obr. 7 Piaseczno

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 10.07.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania  w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 782) , Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:
 
- niezabudowana działka ew. nr  1/212  z obrębu  Linin II  gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0895 ha.
- niezabudowana działka ew. nr  1/26  z obrębu  Linin II  gm. Góra Kalwaria o pow. 0,1038 ha.
- niezabudowana działka ew. nr 2/3 z obrębu 7 m. Piaseczno o pow. 0,0856 ha.
- niezabudowana działka ew. nr 3 z obrębu 7 m. Piaseczno o pow. 1,9659 ha.
 
W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 10.07.2015 r. do 31.07.2015 r.
Termin składania ofert upływa 13.08.2015r.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-07-10 16:03:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-08-31 11:32:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki