Informacja z dnia 15.07.2015r. o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.:"Zakup urządzeń sanitarnych w postaci: zaworów antyskażeniowych, zbiorników hydroforowych, zbiorników ciśnieniowych, zestawów pompowych hydrantowych przeznaczonych do realizacji zadania "Przebudowa instalacji wodociągowej, ppoż, alarmowej, oświetleniowej, i zasilającej w zestawy hydroforowe w budynku szkoły i internatu ZS RCKU przy ul. Chyliczkowskiej 20""

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki