Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.07.2015 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W - ul. Raszyńskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 79 do granicy z gminą Lesznowola, gm. Piaseczno".

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki