Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka ewidencyjna nr 1/139 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  30.07.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania  w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka ewidencyjna nr 1/139 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria.
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 30.07.2015 r. do 20.08.2015 r.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-07-31 09:54:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-07-31 10:29:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki