Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 13 (ul. Żeromskiego), dz. nr 16 (ul. Mazurska) z obr. 44 m. Piaseczno

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 04.09.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 782 z późn. zm.),  Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:
 
I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży niezabudowana  nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 13 oraz nr 16, z obrębu 44 m.Piaseczno, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
III.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od dnia 04.09.2015 r. do dnia 25.09.2015 r.

 

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-09-04 14:28:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-09-04 14:43:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki