Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - część zabudowanej działki ew. nr 9 z obrębu 7-02 m. Góra Kalwaria

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia   21.09.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania  w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę część zabudowanej działki ew. nr 9 z obrębu 7-02 m.Góra Kalwaria.
W/w część działki została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 21.09.2015 r. do 12.10.2015 r.
Termin składania ofert upływa 13.10.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-09-21 15:16:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-09-21 15:25:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki