Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - części działek ew. nr 48/1, 48/2, 50/2 z obrębu Józefosław gm. Piaseczno

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  30.09.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania  w najem
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 782 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczone zostały do oddania w najem części  działek ew. nr 48/1, 48/2, 50/2 z obrębu Józefosław gm. Piaseczno.
W/w działki zostały opisane szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od  30.09.2015 r. do 21.10.2015 r.
 
Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-10-01 08:43:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-10-01 09:23:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki