Informacja - wynik siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 17

INFORMACJA
 
W dniu 05.10.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 o godz. 10.00, Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Starosty Piaseczyńskiego Nr 92/ORG/2015 z dnia 28.09.2015 r., przeprowadziła siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ew. 47/8 z obrębu 03-21 o pow. 0,2659 ha, uregulowanej w KW Nr WA1I/00007838/2.

Z uwagi na brak uczestników postępowania, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-10-07 11:22:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-10-07 11:24:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki