Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 09.10.2015 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowościach Okrzeszyn i Kępa Okrzewska, gmina Konstancin-Jeziorna" - Etap I

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki