Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działki ew. nr 14/9 i nr 15/7 z obrębu Złotokłos gm. Piaseczno

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  12.10.2015 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 782 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę działki ew. nr 14/9 i nr 15/7 z obrębu Złotokłos gm. Piaseczno.
W/w działki zostały opisane szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od  13.10.2015 r. do 03.11.2015 r.
 
Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
 
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-10-13 11:30:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-10-13 11:44:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki