Informacja do wszystkich Wykonawców z dn. 15.10.2015 r. dot. ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowościach Okrzeszyn i Kępa Okrzewska, gmina Konstancin-Jeziorna"- Etap I.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki