Informacja o wyniku przetargów na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

INFORMACJA

Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 19 października 2015r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargów na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych

w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

 

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) Zarząd informuje, że w dniu 19.10.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie:

1). zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej działkę ew. nr 37/22 z obrębu 1-02, o pow. 1299 m2, zabudowanej budynkiem nr 4 o pow. użytkowej 251 m2.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu jednego uczestnika, który  w wyznaczonym terminie wpłacił wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu:

POLSPORT SERWIS Sp. z o.o.

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13

05-530 Góra Kalwaria

Cena wywoławcza czynszu w pierwszym roku dzierżawy wynosiła 5000,00 zł rocznie. W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 5050,00 

 

2). niezabudowanej działki nr 37/28 o pow. 2276 m2 i działki nr 37/29 o pow. 6366m2 , zabudowanej budynkiem nr 38 o pow. użytkowej 1828m2 i budynkiem nr 23 o pow. użytkowej 165m2 z obrębu 1-02.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu dwóch uczestników, który  w wyznaczonym terminie wpłacili wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu:

1. Panią Wiolettę Edytę Pamrów

ul. Armii Krajowej 2 m. 47

05-530 Góra Kalwaria

 

2. POLSPORT SERWIS Sp. z o.o.

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13

05-530 Góra Kalwaria

 

Cena wywoławcza czynszu w pierwszym roku dzierżawy wynosiła 5000,00 zł rocznie. W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 5050,00

Przetarg wygrała Pani Wioletta Edyta Pramów.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Wytworzył:
Anna Keller
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-10-21 13:45:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-10-21 13:52:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki