Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego z 22.10.2015 r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 22.10.2015 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 782 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:
 
I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży niezabudowana  nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 2/184  z obrębu 4 m. Piaseczno, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
III.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od dnia 23.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r.

Starosta Piaseczyński
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
(2015-10-23)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-10-23 14:35:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-10-26 09:59:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki