Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.10.2015 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2837W ul. Lipowej we wsi Głosków-Letnisko" - Etap obejmujący odcinek od km 0+004 do km 1+246

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki