Zaproszenie do składania ofert - na wywóz nieczystości stałych z posesji Zespołu Szkół im. Wł. ST. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Zaproszenie do składania ofert

 

Zespół Szkół im. Wł. ST. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie ul. Mirkowska 39 zaprasza do składania ofert:

- na wywóz nieczystości stałych z posesji placówki na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
- wywóz nieczystości stałych dotyczy 1 szt. Pojemnika 1100 l (1 kontener)
-  częstotliwość wywozu – 2x w miesiącu

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie szkoły, lub faksem na nr 22 756 45 40, lub na email sekretariat@zskj.pl

Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2015r. do godz. 1300

Wytworzył:
Małgorzata Wojciechowska, ZS im. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-11-19 11:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-11-19 11:05:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki