Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jeżewicach przy ul. Wspólnej

INFORMACJA
 
W dniu 23.11.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 o godz. 10.00, Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Starosty Piaseczyńskiego Nr 107/ORG/2015 z dnia 20.11.2015 r., przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jeżewicach przy ul. Wspólnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr ew. 56/3 z obrębu Jeżewice gm. Tarczyn. 
Z uwagi na brak uczestników postępowania, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-11-23 15:09:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-11-23 15:11:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki